Αναισθησιολογικό - Ιατρείο Πόνου

  • Βελονισμός
  • Κλινική εξέταση
  • Χρόνιο μυοσκελετικό άλγος
  • Νευροπαθητικό άλγος
  • Αλγος κατάκλισης σε εγκεφαλικά περιστατικά
  • Συνταγογράφηση
  • Εναλλακτικές θεραπείες - ομοιοπαθητικά φάρμακα
  • ογκολογικό άλγος (ασθενείς με καρκινώματα κλπ.)
  • παρηγοριτική αναλγησία (αντλίες πόνου, block νέυρων)