Γενική Ιατρική

  • Κλινική εξέταση (περιλαμβάνει και καρδιογράφημα χώρίς επιβάρυνση)
  • ωτοσκόπηση
  • ρυόμετρο
  • συνταγογράφηση
  • επισκέψεις κατ' οίκον
  • χορήγηση πιστοποιητικών
  • προαθλητικός έλεγχος
  • ιατρικές βεβαιώσεις
  • εμβολιασμοί
  • επείγοντα παθολογικά περιστατικά όλο το 24 ωρο