Καρδιολογικό

 • Κλινική εξέταση
 • Συνταγογράφηση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπέρηχος καρδιάς
 • Τεστ κοπώσεως
 • Προαθλητικός - προαγωνιστικός έλεγχος
 • Χρόνιες καρδιολογικές παθήσεις
 • Holter ρυθμού
 • Holter πιέσεως
 • πιστοποιητικά υγείας
 • Επισκέψεις κατ' οίκον, υπέρηχος και καρδιογράφημα