Κατ'οίκον

Επισκέψεις κατ' οίκον που περιλαμβάνουν:

  • Κλινική εξέταση
  • Συνταγογράφηση
  • Καρδιογράφημα
  • Εργαστηριακές εξετάσεις
  • Υπέρηχο
  • Θεραπεία κατακλίσεων