Νευρολογικό

  • Κλινική εξέταση
  • Συνταγογράφηση
  • Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΚΓ)
  • Εγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)
  • Οσφυονωτιαία παρακέντριση (ΟΝΠ)
  • Χορήγηση πιστοποιητικών (άδεια οπλοχρησίας, άδεια διπλώματος)
  • Επείγοντα νευρολογικά περιστατικά όλο το 24 ωρο
  • Botox μεγάλων μυικών ομάδων