Ορθοπεδικό

 • Υπέρηχος
 • Πελματογράφημα
 • Κολλαγόνα
 • PRP
 • Ενδοαρθρικές ενέσεις
 • Χρόνια οσφυαλγία
 • Παθήσεις άκρου ποδός και άκρας χειρός
 • Επεμβάσεις αρθροσκόπησης, αρθροπλαστικής
 • Κάταγμα πάσης φύσεως
 • Αθλητικός έλεγχος
 • Αθλητικές κακώσεις
 • Διαβητικό πόδι