Ψυχιατρικό

 • Βραχεία εντατική ψυχοθεραπεία
 • Επίσκεψη στο ιατρείο κατόπιν ραντεβού
 • Επισκέψεις κατ' οίκον
 • Τηλεσυνεδρία μέσω βίντεο εξ' αποστάσεως
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Ιατρικές βεβαιώσεις
 • Επέιγοντα ψυχιατρικά περιστατικά
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Ενημερωτικές ομιλίες γονέων/εφήβων
 • Οικογενειαή θεραπεία σε γκρούπ
 • Θεραπεία ζεύγους
 • Διαταραχές άγχους/κατάθλιψη
 • Ψυχώσεις
 • Απεξάρτηση απο χρήση ουσιών
 • Ενημέρωση για χρήση παραγώγων του χασίς