Υπηρεσίες

Κάρτα υγείας Φροντίδα

Με χαμηλή συνδρομή ανα έτος παρέχεται 6 μηνιαίος έλεγχος που περιλαμβάνει καρδιογράφημα, γενικές εξετάσεις, χειρουργική εκτίμηση, ορθοπεδική εκτίμηση, γενική κλινική εξέταση, ορθοπεδική και χειρουργική εξέταση καθώς και 40% έκπτωση σε όλα τα τμήματα. Σε Χρόνιους πάσχοντες ασθενείς παρέχονται ειδικά πακέτα προσφορών ανάλογα με τις κατ' οίκωμ ανάγκες τους. για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.